تاریخچه صلیب سرخ و هلال احمر :

وقوع جنگ ودرگیری بین ملتها و اقوام همواره موجب كشته و زخمی شدن تعدادی از افراد دیگر و شماری از سایر افراد از جمله كودكان و سالمندان و زنان شده است كه این امر همواره خاطر انسان های آزاده و نوع دوست را آزرده و آنها را به چاره جویی وا داشته است و پیرامون ادیان الهی و به ویژه مسلمان همواره در كمك به آسیب دیدگان و همنوعان پیشقدم بوده اند ، چرا كه بیش از 1400 سال پیش و حتی قبل از آن ،  انبیاء و اولیای الهی اصول حیات بخش انسانیت را به ما آموخته اند . اصولی كه الهام  بخش افكار انسان دوستانه و خدمت به هم نوع بوده است .

اما در جهان معاصر ، در سال 1241 ه - ش  یك تاجر سوئیسی به نام هانری دونان با الهام از تعالیم حیات بخش مذهب الهی و تحت تاثیر صحنه های رقت بار جنگ سولفرنیو پیشنهادات تصویب قراردادهای بین المللی ژنو در همان سال راجع به كمك به مجروحان جنگ را داد كه تاكید آن بر اهمیت تاسیس جمعیت های امدادی كمك به مجروحین جنگ در كلیه كشورها و بنیان گذاری این جمعیت ها كه سپس به نام صلیب سرخ مشهور شدند بوده است .

در سال 1242 برای تجلیل از اندیشه های هانری دونان و به احترام كشور سوئیس زادگاه او علامت صلیب سرخ روی زمینه ای سفید كه معكوس رنگهای پرچم كشور سوئیس بود به عنوان علامت مشخصه حركت صلیب سرخ انتخاب شد . د سال 1255كشور تركیه علامت هلال احمر روی زمینه سفید كه معكوس رنگ پرچم تركیه عثمانی است را به عنوان آرم جمعیت خود انتخاب نمود .

  

                                         

 

این علایم در سال 1308 به عنوان علایم امدادی دارای مصونیت به رسمیت شناخته شدند . علایم فوق الذكر كه مورد حمایت قراردادهای ژنو می باشند ، دارای محتوای فرهنگی هستند و مفهوم مذهبی به طور مستقیم ندارند .

اصول اساسی  صلیب سرخ و هلال احمر :

1-  اصل بشر دوستی ( انسانیت) : هدف حمایت از حیات و سلامت انسانها ، ضمانت احترام به حقوق بشر ، دوستی و همكاری متقابل و صلح پایدار است .

2- اصل بی غرضی :این نهاد هیچ تبعیضی نسبت یه ملیت ، نژاد، مذهب ، اعتقادات و ... ندارد و هدف تسكین آلام انسانهای رنجور و دردمند است .

3- اصل بی طرفی :یعنی در منازعات و اغتشاشات ، مسائل سیاسی و نژادی و .... بی طرفی را رعایت می كند .

4- اصل استقلال :این سازمان ها در عین حالی كه در خدمت كشور متبوع خود هستند و مطابق قوانین كشوری عمل می كنند، باید بتوانند با اسقلال و طبق اصول صلیب سرخ و هلال احمر جهانی كار كنند .

5-  اصل خدمات داوطلبانه (خیریه و بلاعوض) : این سازمانها امدادی هستند و به هیچ عنوان تمایلات و اهداف سودجویانه ندارند .

6- اصل وحدت(انحصار) : در هر كشور تنها یك صلیب سرخ یا هلال احمر می تواند وجود داشته باشد و كمك های خود را در تمام نقاط پوشش دهد .

7- اصل جهانی بودن: صلیب سرخ و هلال احمر سازمان هایی هستند كه تمام جمعیت های آنان مقام یكسانی دارند و مسئولیت ها و وظایف مشتركی را در كمك به یكدیگر دنبال می كنند .

تهیه كننده : سعیده زینتی منبع: كتاب كمكهای اولیه تالیف : محمد نوروزی