روش نگهداری مواد غذایی در گذشته:

 

قدیمی  ها  كه نه یخچال داشتند و نه فریزر، برای نگه داری مواد غذایی خود از روش های خاصی

 

استفاده می كردند كه نتیجه هم می داد. حال به چند مورد اشاره می كنیم :

 

غوره :  غوره را در شیشه ای می ریختند و رویش را با آب غوره و نمك می پوشاندند تا هر وقت

 

خواستند، غوره تازه در اختیارداشته باشند .

 

سیب زمینی : سیب زمینی را در كیسه های ضخیم یا صندوق یا در مكانی تاریك نگداری می كردند تا

 

از سبز شدن آن جلوگیری كنند .

 

لوبیای سبز : لوبیای سبز را در شیشه ای ریخته و رویش آب نمك می ریختند .

 

برنج : برای جلوگیری از شپشك زدن برنج ، آن را با نمك نیم كوب مخلوط می كردند یا آن كه چند

 

عدد سیر لابلای برنج می گذاشتند .

 

روغن : برای نگهداری روغن ، به جای استفاده از ظرف شیشه ای ، ظروف سفالی یا لعابی به كار می

 

بردند ، یا از شیشه های تیره رنگ و كدر استفاده می كردند .

 

منبع : مجله خانواده سبزنیمه اول خرداد 1387