چه كسی واكسیناسیون را معمول ساخت؟
در یكی از روزهای سال 1786، یك دختر جوان شیر فروش، برای مشورت درباره موضوعی به مطب یكی از دكترهای شهر «گلاوسسترشایر» انگلستان رفت. در آن موقع، مرض آبله به طور وحشتاكی در سراسر این كشور، تازیانه می كوفت.
در مطب دكتر هم همه درباره این مرض صحبت می كردند. دخترك شیرفروش موضوع جالبی را بیان كرد. او اظهار داشت كه هرگز آبله نخواهد گرفت. آبله گاوی، مرضی است كه نشانه های آن خیلی شبیه به آبله بوده ولی به شكل خیلی خفیف تر آن است.
اهمیت اظهارات دخترك، توجه یكی از حاضرین را كه دانشجوی پزشكی بوده و «ادوار جنر» نام داشت، به شدت جلب كرد و اتفاقاً این عقیده و فكر، بعداً هم در تمام مدت تحصیلش در لندن، فكر او را به خود مشغول كرد و بعد از این كه تحصیلاتش را به پایان رساند، در سال 1773، به همان دهكده زادگاهش یعنی «گلاوسستر شایر» برگشت تا به پزشكی مشغول شود.
و در ضمن اوقات فراغتش را هم به تحقیق و رسیدگی علمی اختصاص داد. تا این كه بالاخره بعد از چند سال تحقیق و كاوش، متوجه شد كه دخترك شیر فروش حق داشته است، یعنی به این نتیجه رسید كه كسانی كه به آبله گاوی، مبتلا بوده اند دیگر خیلی خیلی بندرت به مرض آبله دچار می شوند.
در 1796، او اولین تجربه خود را در این زمینه به دست آورد. یعنی باید یك مقدار كمی از میكروب های بیماری آبله گاوی را به مردم ترزیق می كرد؛ تا بتواند بعداً آنها را در مقابل بلای خانمان برانداز آبله، بیمه كند. در سال 1798، جنر اولین آزمایش قطعی خود را انجام داد و در میان خوشحالی زایدلوصف او، چهار بچه ای كه مایه كوبی شده بودند، هیچكدام به این مرض ترسناك یعنی آبله مبتلا نشدند.
بنابراین او كشف بزرگ و «واكسیناسیون» را انجام داده بود كه امروزه این مرض كشنده را در بیشتر نقاط دنیا تقریباً مهار كرده است.
«واكسیناسیون» در ابتدا مخالفین زیادی داشت؛ ولی عاقبت ارزش آن چنان بر همه آشكار گردید كه امروزه، در تمام كشورهای پیشرفته دنیا، واكسیناسیون برای تمام مسافران خارجی امری اجباری می باشد و علاوه بر آن، واكسیناسیون در دسترسس همه مردم بوده و معمولاً هر طفلی از 15 ماهگی به بعد واكسینه می شود.