نكاتی درباره ی شست شوی لباس ها و  لكه گیری آنها:

1- برای از بین بردن لكه خودكار ، یك اسفنج را به شیر آغشته كنید و روی آن بمالید بدین ترتیب لكه به راحتی تمیز می شود .

2- برای تمیز كردن لكه چسب یك تكه پارچه را به سركه آغشته كنید و پارچه را روی آن قرار دهید چسب بدین ترتیب به راحتی از لباس جدا می شود . 

3- برای جلوگیری از كف كردن پودر در ماشین از نمك استفاده كنید .

4- برای پاك كردن چروك و چربی از لباس كار ، علاوه بر پودر پاك كننده از نیم فنجان آمونیاك استفاده كنید.                                         

 5- برای برطرف كردن لكه ناشی از عرق بدن بر روی لباس از آب و سركه استفاده كنید .                                              

6-  پاك كردن لكه ناشی از زنگ زدگی : اثر زنگ فلزات به خصوص رگه های فلزی بر روی لباس را می توان با لیمو ترش از بین برد ، لیمو ترش را از وسط به دو نیم كنید و آن را روی لكه مورد نظر فشار دهید تا آب آن روی زنگ زدگی بریزد سپس یك لایه نمك روی آن ریخته و لباس را در مقابل آفتاب آویزان كنید .

7- پاك كردن لكه های كهنه : لكه هایی را كه از مدت ها پیش بر روی رومیزی و یا لباس باقی مانده اند را با محلول زیر پاك كنید : 2 قاشق غذا خوری پودر لباس شویی ، 3 قاشق غذا خوری سركه و یك لیتر آب گرم را با هم مخلوط كرده و لكه را با آن بشویید . 

 

منبع : مجلات خانواده سبز