پرسش واحد 8 – کشاورزی و دامپروری
1 – برای تولید محصولات کشاورزی چه کارهایی باید صورت گیرد؟

شناختن خاک زراعتی – دفع آفات گیاهی – استفاده از نیروهای دامی یا ماشین آلات کشاورزی – آوردن آب به سطح مزرعه – آماده کردن زمین – تقویت زمین از نظر مواد غذایی    2 – در انجام کارهای فوق چه تفاوتی بین روش صنعتی و سنتی وجود دارد؟

1. مطالعه و تحقیق در کشت سنتی جایگاهی ندارد.
2. در کشت سنتی از ساده ترین ابزار استفاده می شود.
3. کشت سنتی بیشتر بر تجربه استوار است.
4. بازده در کشت سنتی به لحاظ ابزار ساده کمتر است.
5. در کشت صنعتی وسعت و بازده کار بیشتر است.
   3 – کشاورزی از چه بخشهایی ساخته شده است؟

امور دامی – امور زراعی – امور تولید آب – تولید سموم – امور باغی – امور فضاهای سبز و ...    4 – اگر این ویژگی وجود نداشته باشد کشاورزی با چه مشکلاتی روبرو است؟

1. شناخت نسبت به آفات و خطراتی که محصولات کشاورزی را تهدید می کند: از بین رفتن محصول به وسیله آفات – استفاده ی ناصحیح از سموم دفع آفات
2. آگاهی از ویژگیهای آب و هوایی منطقه ای که در آن کشاورزی می کنند: کشت محصول در مناطق نامناسب و در نتیجه از بین رفتن سرمایه کاهش محصول
 


5 – یک کشاورز موفق چه کشاورزی است؟

کسی که از آب، خاک و انرژی و امکانات موجود حداکثر بهره برداری را به عمل آورد و محصولات بهتر و بیشتری تولید نماید.    6 – مرحله کاشت به چند قسمت تقسیم می شود؟

به دو مرحله: 1. آماده سازی زمین 2. اصلاح خاک و افزودن کود به آن 3. بذرکاری    7 – شخم را تعریف کنید و بگویید به چه منظوری انجام می گیرد؟

شخم عبارت است از برگرداندن خاک و نرم کردن کلوخها، به طوری که نفوذ ناپذیری خاک نسبت به آب و هوا بیشتر شود و فعالیت موجودات ذره بینی خاک افزایش یابد.    8 – بذر یا دانه در چه شرایطی جوانه می زند؟

اگر در شرایط مساعدی از نظر رطوبت، حرارت و هوا قرار گیرد جوانه می زند و گیاه جدیدی به وجود می آید.    9 – گیاهان در طول رشد خود به چه چیزهایی نیاز دارند؟

آب، نور کافی، وجین کردن = تنک کردن، کود دادن، سمپاشی جهت مبارزه با آفات و امراض و ...    10 – سبزیها چه فایده هایی برای ما دارند؟

سبزیها به دلیل مواد معدنی و ویتامینهای مختلف در آن، از اهمیت زیادی در زندگی ما برخوردارند.    11 – پروتئین مورد نیاز بدن شما از چه موادی تأمین می شود؟ آیا همه ی آنها به وسیله حیوانات تأمین می شود؟

انواع گوشت – حبوبات و غیره همه آنها به وسیله ی حیوانات تأمین نمی شود بلکه منبع گیاهی هم دارد.    12 – در هر کشوری با توجه به شرایط پرورش حیوانات خاصی مورد توجه قرار می گیرد، آن شرایط كدامند؟

شرایط قدیمی – آداب و رسوم – اعتقادات – نوع نیاز مردم    13 – محل زندگی مرغ باید دارای چه شرایطی باشد؟

1. جوجه از سرما و گرما حفظ شود.
2. عمل تهویه آن به راحتی انجام گیرد.
3. کف و دیواره های جایگاه از مصالح قابل شست و شو ساخته شود.

14 – انواع جوجه کشی را نام ببرید؟
الف ) جوجه کشی طبیعی
ب) جوجه کشی مصنوعی