پرسش های واحد 8  كشاورزی :
1 - بزرگی و كوچكی ریشه گیاهان و عمق نفوذ آن در خاك، چه تأثیری در رشد گیاهان دارد؟

گیاهانی كه دارای ریشه ای سطحی هستند به دفعات بیشتر آب نیاز دارند و با حجم آب كمتر) . ریشه ی این نوع گیاهان تنها می توانند مواد غذایی سطح خاك را جذب نمایند ولی گیاهانی كه ریشه ی عمیق دارند و به دفعات آب كمتر( با حجم آب بیشتر) و به مواد غذایی بیشتر با دفعات كمتر نیاز دارند.    2 – چه عوامل محیطی در رشد گیاهان مؤثرهستند؟

رطوبت ، هوا، آب ،‌نور ،‌خاك و دماعامل محیط رشد گیاهان هستند.    3 – به چه گل هایی روز كوتاه گفته می شود؟ ویژه گی این گل ها چیست؟

برخی از گل ها مانند: داوودی برای گل دادن به هشت الی یازده ساعت نور در روز نیاز دارند كه به آن ها، گل های روز كوتاه می گویند.    4 – یكی از راه های تأمین مواد غذایی مورد نیاز گیاهان گلدانی را بیان كنید.

تعویض سالیانه خاك گلدان با خاك مناسب كه باعث رشد گیاهان می شود.    5 – انواع كودها را نام ببرید؟

كودها دو نوع هستند . شامل: كودهای آلی و كودهای شیمیایی  

6 – چه عواملی باعث پوسیده شدن ریشه و خشك شدن گل های گلدانی می شود؟

وجود خاك سنگین و رسی كه با آبیاری ، فضاهای خالی بین ذرات خاك از آب پر شده و هوا به ریشه گیاه نمی رسد.    7 – روش های تكثیر گیاهان را نام ببرید.

الف - روش كشت دانه یا روش جنسی
ب - روش های غیرجنسی مانند قلمه زدن ،‌خوابانیدن ،‌پیوند زدن و ...
   8 – كودهای شیمیایی چه نوع كودهایی هستند؟

این نوع كودها شامل مواد معدنی، مانند: ازت، فسفر، پتاسیم و آهن هستند كه به دو صورت مایع و جامد در اختیار گیاهان قرار می گیرد.    9 – قلمه زدن را توضیح دهید.

قلمه زدن عبارت است از قراردادن قسمتی از ساقه یا برگ یك گیاه در شرایط مناسب و مراقبت از آن تا پیدا شدن ریشه ، جوانه زدن و تبدیل آن به یك گیاه كامل، گذراندن این مراحل را قلمه زدن گویند .    دامپروری :
1 – كدام یك از كارخانه های تولیدی برای تولید محصول خود از حیوانات استفاده می كنند؟

كارخانه های كفش دوزی، مراكز تولیدی،‌پوشاك،‌كارخانه سرم و واكس سازی،‌كارخانه های تولید مواد غذایی ، لبنی و ...    2 – به چه علت پیش گیری از بیماری های دام ، بهتر از درمان آن است؟

چون هزینه ی پیش گیری به مراتب كمتر از درمان است. همچنین به تولید ضرر و زیان وارد می شود و تلفات كم می شود. در نهایت به سلامتی انسان ها هم كمك می كند. چون تعداد زیادی از بیماری ها دام با انسان مشترك است. همچنین به فرض درمان دام، تولید محصول به زمان قبل از بیماری بر نمی گردد.    3 – چگونه می توان از انتقال بیماری هایی چون: تب مالت ، سل و سیاه زخم به انسان جلوگیری كرد؟

رعایت مسائل بهداشتی دام، بهداشت افراد و در صورت بیمار شدن دام، مصرف نكردن از محصول دام و تماس برقرار نكردن با آن ، می توان تا حدودی از انتقال بیماری جلوگیری كرد.    4 – دام به چه حیواناتی گفته می شود؟

به حیوان هایی نظیر: گاو، شتر، گوسفند، گاو میش ، بز، اسب و خرگوش دام اطلاق می شود.    5 – رعایت مواد بهداشتی در پرورش دام به چند دسته تقسیم می شود؟ نام ببرید.

دو دسته : الف – بهداشت دام داری
ب- بهداشت انفرادی دام.
 

6 – چه كارهای را در بهداشت انفرادی دام ها باید انجام داد؟

شست و شوی دام ، ضدعفونی كردن، پشم چینی، كرك چینی و واكسینه كردن دام علیه بیماری ها از جمله كارهای بهداشت انفرادی دام است.    7 – مواد غذایی مورد استفاده در تغذیه دام به چند دسته تقسیم می شوند؟ نام ببرید.

دو دسته
الف :‌مواد علوفه ای
ب: مواد غذایی متراكم (كنسانتره)
   8 – مواد غذایی متراكم به چه موادی گفته می شود؟

به موادی گفته می شود كه دارای انرژی زیاد و سلولز (مواد قندی) كم باشد. مانند جو، گندم، سبوس، ذرت و سویا    صنایع غذایی:
1 – چرا پنیر را در آب نگه داری می كنند؟

به دلیل جلوگیری از فعالیت میكروب ها ، آب گیری و خوش طعم بودن پنیر، در آب نگهداری می شود.    2 – چرا شیر استریلیزه را می توان خارج از یخچال نیز نگه داری كرد؟

چون با استریل كردن شیر، كلیه آنزیم ها، میكروب ها و موجود های زنده شیر از بین می روند.    3 – چه عواملی موجب فساد مواد غذایی می شود؟

سه عامل كلی موجب فساد مواد غذایی می شود.
الف – عامل میكروبی مانند: فساد شیر و ...
ب – عامل فیزیكی ، مانند: دما، حرارت و نور
ج – عامل شیمیایی، مثل: تركیبات شیمیایی (كپك زدن)
   4 – صنایع غذایی را تعریف كنید؟

به مجموعه فعالیت هایی كه برای تهیه و نگه داشتن بهداشتی غذاها مانند: خشك كردن ، پاستوریزه ، كنسرو و بسته بندی كردن انجام می گیرد، صنایع غذایی گفته می شود.    5 – اصول نگه داری غذاها بر چند اصل اساسی استوار است؟

سه اصل :
الف – از بین بردن میكروب ها و جلوگیری از فعالیت آن ها
ب - از بین بردن عوامل مؤثر در فساد (مانند: اكسیژن)
ج - بسته بندی مناسب برای جلوگیری از آلودگی مجدد غذا به میكروب ها و جلوگیری از ورود اكسیژن
   6 – وجود چه ماده ای در شیر باعث حفظ نوزادان در مقابل عفونت ها می شود؟

ماده ای كه حاوی پادتن است.    7 – شیر پس از تولید چه مراحلی را در كارخانه های شیر پاستوریزه طی می كند؟

دریافت شیر خام، صاف كردن ، سرد كردن و نگه داری شیرخام در تانك های ذخیره كارگاه پاستوریزاسیون شیراز آن جمله است.    8 – استریل كردن به چه معناست؟

با كمك استریل كردن ، كلیه آنزیم ها و موجودات زنده ی مواد غذایی و هوای بین آن ها و نیز قوطی كنسرو كه ممكن است با فعالیت خود سبب تغییراتی در غذا شوند، از بین می روند.    9 – مراحل تهیه ی پنیر را بیان كنید.

پاستوریزه كردن شیر ، سرد كردن شیر تا حدود سی درجه سانتی گراد ، اضافه كردن مایه ی پنیر به شیر – برش و آبگیری – نگه داری در آب نمك مراحل تهیه پنیر است.    10- اگر شیر هنگام جوشاندن تغیر شكل پیدا كند و یا به صورت دلمه درآید نشانگر چیست؟

دلیل بر فاسد بودن آن است و باید از مصرف آن خودداری كرد.