گیاه فیلودندرون : ( غریب اما آشنای همه خانه ها)

 

این گیاه بومی آمریكای جنوبی ، احتمالا رایج ترین و شناخته شده ترین گیاه آپارتمانی است . برگ های آن به طول 12-8 سانتی متر ، قلبی شكل و به رنگ سبز براق تیره است . ریشه هوائی و بالارونده دارد و در هر شرایطی رشد می كند چون با تغییرات درجه حرارت و نور حساسیت زیاد نشان نمدهد . به همین دلیل برای نگهداری در آپارتمان مناسب است و نگهداری آن برای مبتدیان باغبانی نیز آسان است . برای ایجاد محیطی مناسب باید قیمی را كه ارتفاع آن از گیاه بلندتر باشد ، در پای بوته فرو كرد و دور آن را با خزه پوشاند و بوته را به قیم بست تا به تدریج ریشه نابجا به داخل خزه فرو كند و خود را بالا بكشد . همچنین می توان اجازه داد گیاه به خودی خود رشد كند و از گلدان به پایین سرازیر شود .

نگهداری :

درجه حرارت : به طور كلی در حرارت كمتر از 15-10 درجه در زمستان از بین می روند .

نور : تمام انواع فیلودندرون ها باید از تابش مستقیم آفتاب محفوظ بمانند محل نیم سایه مناسب است (جای این گلدان در لبه پنجره یا لبه میز مناسب است . )

آبیاری : در تمام دوره رشد ، آبیاری مرتب لازم است و آب مازاد زیر گلدان را باید خالی نمود . در زمستان هفته ای یك یا دو بار آبیاری كافیست . بهتر است اجازه دهید بین دو آبیاری سطح گلدان خشك شود .

رطوبت هوا : سطح برگ ها را بایستی به طور مرتب حتی دو مرتبه در روز در تابستان اسپری نمود و در زمستان چنانچه در اطاق گرم نگهداری شود ، یك مرتبه در روز اسپری می نماید .

برگ های فیلودندرون باید هر روز با غبار پاش مرطوب شود و با آب ولرم به وسیله ی اسفنج آن را تمیز نمود .

تكثیر : قامه های آن در آب ریشه می دهد و آنهایی كه ریشه ی هوایی می دهد ،آن را همراه با جوانه ی اصلی در گلدان می كارند. همچنین از طریق كاشت بذر ، آن را در اردیبهشت ماه تكثیر می كنند .