بگونیا:

               

خانواده بگونیاسه با برگ های زیبا و رنگین توجه همه را جلب می كند . اولین بار یك گیاه شناس به نام بگونیا گیاه بگونیا سه را كشف كرد . منشا بگونیا جنگل های گرم و مرطوب است . تنوع تعداد گونه های بگونیا شناسایی آن را مشكل كرده است .

خصوصیات خانواده بگونیا سه مربوط به عدم وجود تقارن برگی است . برگ های گیاهان خانواده بگونیا تقارن مشخصی ندارند .

بر اساس نوع ریشه بگونیا ها را به سه دسته تقسیم كرده اند :

1- ریشه افشان      2- ساقه های قطور و ریزوم مانند       3- پیازی

بگونیا ها با ریشه های افشان :

-        ساقه ها كاملا مشخص ، نسبتا قطور و بلند

-        برگ ها به تناوب روی ساقه قرار دارند

-        ریشه های افشان و نسبتا سطحی دارند

-        بی تفاوت به طول روز

بگونیا ها با ساقه های قطور و ریزوم مانند :

-        ساقه مشخصی ندارند

-        ساقه به شكل ریزوم تغییر شكل داده

-        برگ ها رنگ و شكل متفاوتی دارند

بگونیاهای ریزوم دار تحت نام عمومی بگونیا ركس شناخته می شوند (اولین بار ركس متوجه دو رگه بودن آنها شد ) بگونیا های دو رگه برگ های رنگین یا فلس های كرك دار روی برگ دارند . بگونیا ركس به وسیله تقسیم ریزوم و قلمه های برگی تكثیر می شوند . علاوه بر این با برگ كامل هم تكثیر می شوند . انواع بگونیا های ركس عبارتند از بگونیای ركس نقره ای و بگونیای ركس قهوه ای .