پاپیتال : (گیاه پوششی و همیشه سبز)

 

پاپیتال گیاه پوششی و همیشه سبزی است كه دارای ساقه های دائمی چوبی و بالا رونده چسبنده می باشد زیستگاه اولیه آنها اروپا ،آسیا و شمال افریقا بوده است . این گیاه همیشه در بیشه ها ، پرچینها و محل های سایه رشد كرده و برای پوشش دیوار ها ایده آل می باشد .

این گیاه پوششی تا هنگامی كه در كنار یك مانع عمودی قرار نگیرد بالا نمی رود.

انواع مختلف پاپیتال دارای برگ های بزرگ یا كوچك با بریدگی هایی در حاشیه هستند كه پس از بلوغ تغییر شكل داده ، تیره رنگ تر و ضخیم تر می گردند . هم چنین جوانه های گیاه نیز سخت تر  می شوند . رنگ برگ ها ازسبز تیره تا سبز مایل به خاكستری و یا برگ های ابلق (سبز و زرد ) بسته به واریته گیاه تغییر می كند .

رشد این گیاه در ابتدا كند می باشد اوایل تا اواسط پییز زمان گلدهی آن می باشد این گل ها تا زمانی كه گیاه 10 5 ساله نشده است ظاهر نمی شوند میوه های آن سمی بوده و توسط پرندگان جابجا می شوند .

نگهداری :

درجه حرارت :به طور كلی نسبت به شرایط محیطی دارای قدرت سازگاری بالایی می باشد و در حرارت بالا و پایین و روشنایی كم و زیاد می تواند رشد كند .

آبیاری : بهتر است فواصل آبیاری طوری تنظیم شود كه خاك رطوبت متعادل داشته باشد . باید به این نكته توجه داست كه خشكی بیش از حد باعث كندی رشد و آبیاری زیاد سبب زردی برگ ها و ریزش آنها می گردد .

تكثیر :  در تمامی فصول می توان نسبت به تكثیر از طریق تهیه قلمه سبز اقدام نمود پاپیتال به مراقبت خاصی نیاز ندارد اما می توان رویش هایی را كه به سمت بیرون رشد كرده و فرم كلی گیاه را بر هم زده اند از بیخ قطع نمود به ویژه در شهر ها كه بر اثر غبار و دود برگ های آن كثیف می شوند