اطلسی:

                        

    گیاهی است تا حدودی گرما دوست و روشنایی پسند . نور مستقیم آفتاب باعث شكوفایی گل هایش می گردد . رنگ گل ها بستگی به واریته دارد سفید ، قرمز ،ارغوانی و یا صورتی .

مراقبت های لازم :

وقتی عمر گل ها تمام شد آنها را از ابتدای ساقه گل دهنده قطع كنید سپس به طور مرتب به آن آب و كود بدهید در این مدت باید گلدان در محل روشن قرار داشته باشد . این كار ها را به این دلیل باید انجام دهید كه پیاز ها و برگ هایش تقویت شوند . اواخر تابستان یا اوایل پاییز برگ هایش زرد می شوند . جای نگرانی نیست زیرا دیگر موقع استراحت گیاه است اما پیاز هایش سر حال و سالمند . از این به بعد دیگر به آن آب و كود ندهید . گلدان را به محلی تاریك ، خنك و خشك منتقل نمایید و برای   مدت چند ماه آن را به حال خود بگذارید (تا اواخر دی ماه ) دوباره در اواخر زمستان یا اوایل بهار باید كاری كنیم كه گیاه از خواب زمستانه بیدار شود . مناسب ترین دما برای بیدارشدن اطلسی از خواب زمستانه حرارتی معادل 18- 16 درجه است .

آبیاری : وقتی خاك خشك شد به آن آب بدهید .