حسن یوسف:

         

این گیاه به خاطر رنگ زیبا و زینتی برگ های آن زیاد مورد توجه است برای كاشت در گل خانه ، حیاط منزل و آپارتمان مناسب می باشد . برگ های زینتی آن دارای اشكال مختلف و به رنگ ابلق (سبز ، زرد ، قرمز، خرمایی وسفید ) و تا رنگ یكنواخت حنایی و قرمز دیده می شود گل های كوچك و سفید آن زینتی نیستند و برای اینكه بوته قوی و انبوه شود باید با دو انگشت گل ها را قبل از رسیدن چید .

نگهداری :

حرارت : حداقل 13 درجه در زمستان احتیاج دارند .

نور : به طور كلی حسن یوسف به روشنایی زیاد نیاز دارد ودر آپارتمان به علت كمبود نور ،برگ ها كمرنگ و ساقه ها بلند می شود بهتر است گلدان ها را نزدیك پنجره جنوبی آپارتمان قرار داد .

با وجود این كه این گل ها دائمی هستند ولی چون بعد از سال اول زیبایی خود را از دست می دهند بهتر است هر ساله به ازدیاد آن اقدام كرد .

آبیاری : پس به طور خلاصه حسن یوسف به آب زیاد و به روشنایی كافی غیر مستقیم و هرس احتیاج دارد (شاخه های انتهایی آن را برای تقویت شاخه های جانبی هرس می كنند )

تكثیر :

1-    بوسیله بذر: بذر در اواخر زمستان و در گلخانه در خاك سبك كاشته شود .

2-  بوسیله قلمه : از ساقه هایی كه گل دهنده نمی باشند قلمه گرفته و در خاك سبك در حرارت 18- 16 درجه سانتیگراد كاشته شود .

3-  پرورش در آب : ساقه این گیاه در آب به خوبی ریشه می دهد و یكی از روش های ازدیاد ساده و آسان آن ریشه دار كردن گیاه در آب و سپس كاشتن آن است .