پیش از كشف آتش فقط خورشید بود كه برای بشر نور و حرارت تولید می كرد . ولی چون او نمی توانست خورشید را طوری در اختیار بگیرد كه هر گونه كه خود مایل است از آن استفاده كند ، از این رو در برابر تاریكی و سرما بی نهایت درمانده و ناتوان گردیده بود .

پس از كشف آتش ، بشر كم كم دریافت كه برخی چیز ها بهتر از برخی دیگر می سوزند . او چكیدن چربی به درون آتش را هنگام سرخ كردن گوشت حیوانات ، به چشم می دید . رفته رفته متوجه شد كه چگونه وقتی چربی به درون آتش می چكد شعله ی درخشنده ای پیدا می كند .

 

                        

                                      ((  چراغ پیه سوز ))

 

((بقیه را در ادامه مطلب مطالعه كنید))

آنگاه با گذشت زمان ، بشر موادی را پیدا كرد كه هنگام سوختن ، نور بیشتری تولید

می كردند . از این رو، در ابتدا تكه هایی از چوب را در شكم دیوار جای داد و آنها پس از

 بر افروختن بتدریج پرتو افشانی می كردند .

میوه ی كاج همچون مشعلی مورد استفاده قرار می گرفت . پیه حیوانات را نیز در ظرف های سنگی گودی می ریختند و الیاف خشك گیاهان را برای فتیله آنها به كار می بردند . و بدین گونه بود كه" چراغ های پیه سوز " پدید آمد .

تاریخ پیدایش این چراغ ها بر ما آشكار نیست ، زیرا در زمانی پدید آمدند كه تاریخ یادداشتی از چگونگی آن زمان ، برای ما بر جای ننهاده است .

چراغ های پیه سوز كه به سال 1820 در انگلستان جدید رواج داشت با چربی خوك روشن می شد . چراغ هایی هم بود كه با چربی ماهی بال روشن می شد .

خلاصه برای این گونه چراغ ها مردم بیشتر به سراغ روغن هایی می رفتند كه آسانتر قابل دسترسی بودند .

در سواحل دریای مدیترانه درخت زیتون بسیار می روید . از این رو ، روغن زیتون در چراغ های پیه سوز مصرف فراوانی داشت .

ژاپنی ها و چینی ها از برخی میوه های خشك ، روغن می گرفتند . مثلا بادام زمینی یكی از آنها بود .

اگر نفت استخراج نشده بود امروزه بشر هنوز از روغن بادام كوهی برای افروختن چراغ های پیه سوز خود استفاده می كرد .

نفت خام به سال 1859 كشف گردید . با حرارت دادن آن در ظرف های سر بسته ای ،  ماده ی رقیق و بیرنگی  به دست می آید كه ما آن را از مغازه های نفت فروشی می خریم . پس برای چراغ های فتیله ای همه از نفت استفاده می كنند .

در آغاز مردم چنین می پنداشتند كه نفت با زغال سنگ همبستگی دارد . از این رو ، نام آن را "روغن زغال سنگ " نهاده بودند .

امروزه هنوز در برخی از خانه ها چراغ نفتی یافت میشود .    

                                            

               ((چراغ نفتی))                   

                                             

منبع: به من بگو چرا ؟ جلد دوم مولف: آركدی لئوكوم/ مترجم:دكتر سید خلیل خلیلیان