جورج سیمون اهم :

وی در 19 مارس 1787 میلادی در شهر باواریا در جنوب شرقی آلمان چشم به جهان گشود . اهم پسر قفل سازی بود كه به علم علاقه ی زیادی نشان می داد و سعی می كرد تا فرزندش به تحصیل علم بپردازد .

او در 18 سالگی موفق شد تا در یكی از مدارس نواحی برن سوئیس به عنوان معلم ریاضی مشغول شود و در این رشته مطالعات زیادی انجام داد و سرانجام در سال 1811 به درجه ی دكترای ریاضی نایل آمد . وی در 30 سالگی به عنوان استاد ریاضی به كالج ژزوئیت كلن رفت و در آنجا به تدریس پرداخت .

اهم تئوری ریاضی جریان الكتریكی را در سال 1827 بیان نمود . این كتاب كه شامل قوانین مهم الكتریسیته بود در شهرت وی سهم مهمی داشت . وی با استفاده از فرمولی ولتاژ و آمپر را با مقاومت الكتریكی ارتباط داد . او با استفاده از سیمهایی با طول و ضخامت متفاوت دریافت كه مقدار جریان برقی كه از آنها عبور می كند با طول سیم نسبت معكوس و مقطع آن نسبت مستقیم دارد . اهم موفق شد نظریه ی ریاضی جریان برق را كشف و با كمك فرمول به هم ربط دهد و به این ترتیب قانون اهم را به عالم علم تقدیم كند .

قانون اهم : اختلاف پتانسیل (بر حسب ولت) بین دو انتهای یك جسم هادی كه برق در آن جریان دارد مساوی حاصلضرب شدت جریان (برحسب اهم) آن جسم است . كشف قانون اهم هر چند برای او اهمیت داشت و شایسته مقام استادی دانشگاه بود ولی چنین مقامی به او واگذار نشد . چون كشف او مخالفتهای زیادی را در پی داشت و تنها از طریق آزمایش  می توانست درستی آن را ثابت كند و این مخالفتها به حدی بود كه حتی از تدریس در دبیرستان ها نیز استعفا داد .

اهم تا 6 سال در فقر زندگی كرد ولی او به آزمایشهای خود ادامه داد و ناامید نشد . زمان زیادی نگذشته بود كه دانشمندان انگلیس به اهمیت این كشف پی بردند و بالاخره در سال 1841 نشان علمی از طرف انجمن سلطنتی به وی اعطاء گردید ، و او را به عضویت برگزیدند. در آلمان نیز مورد ستایش قرار گرفت و به عنوان استاد دانشگاه مونیخ برگزیده شد و اهم 5 سال آخر عمر خود را با احترام و عزت سپری كرد .

سرانجام در سال 1818 انجمن مهندسان برق جهان در پاریس ، به پاس زحمات وی واحد مقاومت را "اهم" نام نهادند . وی در سال 1854 در مونیخ در سن 67 سالگی چشم از جهان فرو بست .

منبع: كتاب زندگی نامه مشهورترین دانشمندان ومخترعان جهان/تقی شكری پینوندی