روش تهیه الیاف ابریشم از پیله:

الیاف ابریشم به وسیله عمل ابریشم كشی از پیله ی كرم ابریشم به دست می آید . بدین ترتیب كه ابتدا پیله ها را درجه بندی می كنند و سپس پیله هایی را كه از یك طبقه اند ، در آب گرم قرار می دهند تا ماده ی ژلاتینی( تیریسین) آن ها نرم شود . آن گاه ، انتهای چندین پیله را با هم كلاف می كنند و به وسیله ی ماشین مخصوص ، الیاف را از پیله جدا می كنند . بدین ترتیب ، از ابریشم باقی مانده ی روی پیله ، نخ ابریشم پست تر تهیه می شود . هر پیله دارای 1000 تا 3000 متر نخ به وزن 1 گرم است كه اغلب فقط 700 تا 900 متر آن قابل پیچیدن است . بقیه ، توسط صمغ به هم چسبیده و امكان باز كردن وجود ندارد . نخ های ابریشمی خیلی سبك و براق اند و كشش آن ها زیاد است . در برابر پارگی مقاومت دارند و سریع چروك می شوند. برای انواع منسوجات مورد استفاده قرار می گیرند . در صنعت برای عایق كردن كابل ها ، تهیه ی چتر نجات و توری شابلون مصرف می شوند .

ابریشم خام دارای مواد زیر است :

-         72 تا 80 درصد فیبرن(مواد تشكیل دهند ه ی ابریشم )

-         19 تا 28 درصد صمغ سریسین

-         1تا 5 درصد چربی

-         1تا 4/1 درصد مواد معدنی و رنگ                     

                                                                                                                                             

 

منبع :راهنمای تدریس آموزش حرفه و فن سال دوم راهنمایی