نقش حیاتی فناوری الكترونیكی در آموزش و پرورش


یادگیری الكترونیكی زاییده چرخه تحولات سریع و رو به گسترش فناوری‌های نو به مفهوم واقعی آن است. تاكنون تعاریف متفاوتی از یادگیری الكترونیكی ارائه شده است. یادگیری الكترونیكی به وسیله اینترنت صورت می‌گیرد، با جدیدترین اطلاعات همراه است و مجموعه‌ای از روش‌های آموزشی را در برمی‌گیرد. فراگیر محور است و به ویژگی فردی او توجه دارد. ‌كند.

به‌طور كلی، یادگیری الكترونیكی به آن نوع یادگیری گفته می‌شود كه در محیط شبكه به وقوع می‌پیوندد و در آن مجموعه‌ای از فناوری چند‌رسانه‌ای، فرارسانه‌ای و ارتباطات از راه دور به خدمت گرفته می‌شود و نوعی یادگیری است كه در محیط اینترنت صورت می‌گیرد و با بهره‌گیری از فناوری شبكه تسهیل می‌شود.

این نوع یادگیری كه به استفاده از فناوری آموزشی اشاره دارد تأكید می‌كند كه در فضای مسقف كلاس درس، معلمان از رسانه‌های سنگین آموزشی اعم از رایانه‌های عمومی، شخصی، سی دی‌ها، دیسكت‌ها، سایت‌های اینترنت، ای‌میل و حتی نانو فناوری در فرایند یاددهی استفاده كنند تا یادگیری را تسهیل كرده و موجبات ارتقای سطح علمی فراگیران را فراهم آورند. این روش یادگیری برای شاگردان از آن جهت كارآمد و اثربخش است كه بازدهی تحصیلی و فعالیت آموزشی آنان و عملكرد و تدریس و رفتار كلاسی معلمان را بهبود می‌بخشد.

برای اینكه بتوان به فراگیران كمك كرد تا به سطوح عالی حیطه شناختی علوم برسند، لازم است علاوه بر آشنایی با دیگر شیوه‌های نوین تدریس، زمینه استفاده از رسانه‌های سنگین آموزشی و شبكه‌های نرم‌افزاری درون كلاسی و برون كلاسی، اقدامات زیر صورت گیرد:

۱- برگزاری كلاس‌های آموزش ضمن خدمت برای معلمان، گردهمایی علمی- آموزشی، همایش‌های تخصصی، برگزاری جشنواره‌های الگوی تدریس برتر و جلسات ادواری تخصصی حوزه‌ای و رشته‌ای، تا آنان با روش‌های فناوری اطلاعات (فناوری اطلاعات) و آموزش و پرورش تطبیقی كشورهای پیشرفته آشنا شوند و ترس آنها برای استفاده از رایانه در كلاس درس كاهش یابد و پاسخگوی ضرورت‌های قرن بیست و یكم در عرصه آموزش و پرورش شوند.

۲- تشكیل كلاس‌های زبان انگلیسی و رایانه برای معلمان تا بتوانند با رایانه كار كنند و از متون علمی- تربیتی مؤلفان خارجی بهره‌مند شوند و از آخرین دستاوردهای آموزشی و پرورشی و پژوهشی مطلع شوند.

۳- تشكیل كلاس‌های زبان انگلیسی و رایانه برای دانش‌آموزان از دوره ابتدایی با استفاده از بازی‌های رایانه‌ای.

۴- تقویت فناوری نوین آموزشی در مدارس و اعطای كارت‌های رایگان اینترنت و ای‌میل به معلمان و شاگردان تا هم نوشته‌های خود را روی وب‌سایت بنویسند و هم مدارس سنتی به مدارس هوشمند تبدیل شوند.

۵- جایگزین كردن سی‌دی‌های آموزشی به جای كتاب‌های درسی و دیكشنری در نظام آموزشی.
۶- برگزاری مسابقات بین معلمان و همچنین بین دانش‌آموزان در زمینه زبان انگلیسی و رایانه.
۷- اجباری كردن درس مبانی كامپیوتر و انفورماتیك در دوره‌های تحصیلی راهنمایی و متوسطه به فراخور ظرفیت روانی و فكری دانش‌آموزان.