در محیط های یادگیری كودك محور ، فناوری به عنوان ابزار قدرتمندی برای یادگیری از طریق انجام دادن از جایگاه ویژه ای بر خوردار است . ابزار های كلاس های سنتی مانند قلم ، دفتر و كتاب های درسی هنوز هم مهم هستند . اما این ابزار برای تنظیم و اصلاح ایده ها ، دسترسی و مطالعه اطلاعات برای دانش آموزان كافی نیستند . كامپیوتر ها ، ویدئو ، و سایر فناوری ها دانش آموزان را در گیر مسائلی می كنند كه با زندگی روز مره ی آنها ارتباط نزدیكی دارند .

آن چه حائز اهمیت می باشد نحوه ی استفاده از تجهییزات است ، نه نوع تجهییزات .

فناوری باید به عنوان یك مولفه ی اصلی بر نامه ی درسی در نظر گرفته شود و بتواند برای هر محتوایی مورد استفاده قرار گیرد . كامپیوتر می تواند برای نگارش صفحات سایت گسترده ، و حل مسائل ریاضی مورد استفاده قرار گیرد .

فناوری تبادل اطلاعات بین كلاس ها و هم چنین بین تك تك دانش آموزان را ممكن می سازد . به علاوه ، دسترسی فوری به پایگاه داده ها و خدمات اطلاعات آنلاین امكان پذیر ساخته و منابع چند رسانه ای را فراهم می كند .

فناوری باز آرایی مواد آموزشی موجود را با فرمت های رسانه ای مانند چاپ ، تصاویر ثابت ، عكس های دیجیتالی و ثابت ، ویدئو ی متحرك و ثابت ، فیلم های متحرك و ثابت ، نمودار های كامپیوتری و فرا رسانه ای ممكن می سازد .

با این حال ، برخی نگران این موضوع هستند كه منابع سنتی اطلاعات مورد غفلت قرار گیرند یا مكتر مورد استفاده قرار گیرند . اما تجربیات نشان می دهد واقعیت عكس این نگرانی است . كتاب ها ، مجلات ، نشریه های ادواری ، روز نامه ها و سایر مواد چاپی سنتی ، منابع اطلاعاتی مهم هستند كه اطلاعاتی را فراهم می كنند كه می توانند مكمل منابع اطلاعاتی كامپیوتری باشد .

در كلاس های مبتنی بر محیط یادگیری فراگیر محور ، معلم نقش های متعددی دارد :

مدیر پروژه، معلم خصوصی و سخنران . معلم عضوی از تیم است نه كانون و مركز كلاس . وی كمك های فنی و مشاوره خلاق را ارائه می دهد .دانش آموزان در صورت نیاز از معلم كمك می گیرند ، در غیر این صورت ، نقش معلم در حد یك همكار است .به علاوه در این مدل، مهارت های پژوهش كتابخانه ای مانند جستجوی متون و تصاویر برای استفاده در برنامه هایشان تقویت می شود

منبع : نگاهی نو به مسائل آموزشی در هزاره ی سوم     مولفان : دكتر حسن شهركی پور و دكتر پری ناز بنی سی