جشنواره كیك - ولادت امام رضا (ع)
                         باسمه تعالی

     گزارش كار برگزاری جشنواره كیك مدرسه
 
         راهنمایی فرهنگیان 2ناحیه 6 مشهد

ولادت ائمه اطهار (ع) از اعیاد بزرگ ما مسلمانان محسوب می شود و در بین ائمه ولادت امام رضا (ع) به خاطر اینكه بارگاه آن حضرت در شهرمان مشهد مقدس قرار دارد یك شور و شعف بیشتری را ایجاد می كند و برای اینكه این شور و حال هرچه بیشتردر بین دانش آموزان ایجاد شود برآن شدیم كه جشنواره كیك را در روز میلاد آن حضرت برگزار كنیم . برای این منظور در بین دانش آموزان سال دوم راهنمایی در مدرسه راهنمایی فرهنگیان 2 این جشنواره را اجرا نمودیم .
شیوه كار به این صورت بود كه دانش آموزان هر كلاس را گروه بندی نموده و به هر كلاسی نام گلی را تعیین كردیم . سپس گروه ها را با دادن شماره به آن نام گل مشخص كردیم مثلا : گروه یاس 1 . به همین ترتیب در كلاس های دیگر هم از اسامی گلها استفاده كردیم تا گروه ها با نام گل و شماره مشخص شوند .
به گروهها گفتیم كه با همكاری اعضا كیكی را در منزل تهیه نمایند و در روز میلاد امام رضا (ع) آن را به كلاس بیاورند و وسایل تزیین برای كیك را هم همراه خود بیاورند .
در روز برگزاری ساعت اول به دانش آموزان فرصت دادیم كه كیك های خود را تزئین نمایند و نام گروه خود را در روی آن مشخص كنند . البته از همكاران محترم خواستیم كه بر كار آنها نظارت داشته باشند .
در ساعت یك و نیم تمام كیكهای تزیین شده جمع آوری شد و در محلی كه قبلا برای ایجاد نمایشگاه مشخص شده بود چیده شد . پس از آن دانش آموزان از كیك های تزیین شده بازدید نمودند .
انتخاب كیك های برتر كار مشكلی بود چرا كه دانش آموزان با شور و حال وصف ناپذیری كیك های خود را تزیین می كردند و برای همین با مشورت با مدیریت محترم و دبیران برآن شدیم كه تمام دانش آموزان شركت كننده در جشنواره را به اردوی تفریحی ببریم . در پایان تمام دانش آموزان مدرسه توسط كیكهای تهیه شده پذیرایی شدند .
لازم به ذكر است كه این جشنواره شورو حال عجیبی در بین دانش آموزان ایجاد كرده بود . درضمن اردوی تشویقی آنها هم در تاربخ سه شنبه 28/8/87 در اردوگاه ثامن الائمه برگزار شد .
جمال آبادی - دبیر حرفه وفن - آبان ماه 1387