بسمه تعالی

 

 

ایرانیان قدیم شادی و نشاط را از موهبت های خدایی و غم و اندوه و تیره دلی را از پدیده های اهریمنی می پنداشتند . مراسم نوروز ، چهارشنبه سوری و شب یلدا و سنت های دیگر در واقع بیانگر این حقیقت است كه ایرانیان پس از بیدادگری و ستم به شكرانه باز یافتن آزادی ، جشن بر پا می ساختند و پیروزی نیكی بر بدی و روشنایی برتاریكی و دادبرستم را گرامی می داشتند

شب یلدا نیز یكی از این موارد است در دوران كهن ، شب مظهر تاریكی و تباهی و وحشت بوده و اغلب سعی می كردند كه شب هنگام با افروختن آتش و افزودن نور ، خانه روشن باشد تا پلیدی و تباهی در آن راه نیابد . شب یلدا طولانی ترین شب ها است  یعنی تسلط تاریكی بر زمین از تسلط نور خورشید و روشنایی می كاهد و چون فردای این شب ، روشنایی بر ظلمت غالب وروزطولانی می شود،ایرانیان تولددوباره خورشیدراكه مظهرروشنایی است جشن میگیرند

آیین شب یلدا یا شب چله ، خوردن آجیل مخصوص ، هندوانه ،انار و شیرینی و میوه های گوناگون است كه همه جنبه نمادی دارند و نشانه بركت ،تندرستی ، فراوانی و شادكامی هستند .

عكس های زیر نمونه هایی از میوه آرایی شب یلدا توسط دانش آموزان می باشد :